Privacyverklaring

Privacyverklaring van Bovis vijvers en aquaria webshop aquariumgigant.nl


Ingangsdatum van deze privacyverklaring

13 mei 2018

Introductie
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke klantgegevens die worden verzameld of gebruikt door Bovis vijvers en aquaria.  Bovis waardeert de interesse die u in ons bedrijf en onze producten en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze websites www.bo-vis.nl, aquariumgigant.nl, bovisvijversenaquaria of verwante communicatiekanalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze sociale media en/of kanalen.  Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Bovis verzamelt tijdens uw interacties met Bovis, zoals wanneer u onze websites bezoekt, producten of diensten gebruikt die worden aangeboden door Bovis, Bovis-producten en diensten aanschaft, contact opneemt met Bovis op welke wijze dan ook.

Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonsgegevens.
Waarom vragen we u uw persoonlijke gegevens te delen?
We vragen u uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden, maar niet beperkt tot:

Om via ons producten en diensten online aanschaffen;
Bepaalde producten en diensten activeren of registreren of de functionaliteit uitbreiden;
Informatie opvragen over Bovis-producten en diensten;
Deelnemen van Bovis online communities, waaronder onze kanalen/pagina's en blogs in sociale media;
Wanneer u te maken heeft met Bovis namens een zakelijke klant, leverancier of zakenpartner, vragen wij u om ons te voorzien van persoonsgegevens voor onder andere de volgende doeleinden:

Het onderhouden van klantrelaties
Het faciliteren van toegang tot informatie
Het verbeteren van communicatie
Het beantwoorden van vragen of het oplossen van product- of diensten klachten, alsmede het informeren over de status hiervan
Het afnemen van een tevredenheidsonderzoek nadat de vraag is beantwoord of opgelost
Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die wij u hebben verteld. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.
Het soort persoonlijke gegevens dat we mogelijk verzamelen
Tijdens uw interactie met Bovis, bijvoorbeeld door u te registreren via Bovis, een product te kopen of de Bo-vis-pagina's te bezoeken (zoals “Volg ons op Facebook”), kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen, zoals:
Uw naam;
Uw e-mailadres;
Uw postadres;
Uw telefoonnummer;
Uw sociale-mediaprofielen;
Uw geslacht;
Uw leeftijd;
Gegevens over de producten en diensten die u hebt aangeschaft;
Uw gebruik van en uw activiteiten op onze pagina's;

Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale-mediasites, en uw instellingen op onze bovis -pagina's, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met Bovis, bijvoorbeeld over uw onlineactiviteiten en sociale-mediaprofielen met Bovis  (zoals uw interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, commentaar dat u hebt gepost, enzovoort).

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
Uw IP-adres;
Uw cookie-ID;
Uw webbrowser;
Uw locatie;
De webpagina's die u op onze websites bezoekt;
De advertenties die u bekijkt of doorklikt;
Enzovoort.
Wanneer u te maken heeft met Bovis namens een zakelijke klant, leverancier of zakenpartner, dan kunnen we wij de volgende persoonsgegevens verzamelen:

Uw naam
Uw e-mailadres
Uw telefoonnummer
Uw foto
Uw IP adres
Uw zakenadres
Naam en adres van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent
persoonsgegevens die in het kader van de zakelijke relatie van toepassing zijn, bijvoorbeeld uw hobby’s/interesses, uw leeftijd
Verschillende manieren waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen
U kunt uw persoonsgegevens op meerdere manieren met Bovis delen, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

Een aankoop of dienst registreren;
Uw communicatie met Bovis over een product of dienst, bijvoorbeeld de vragen die u ons hebt gesteld of verzoeken die u hebt ingediend;
Via e-mail, telefoon of schriftelijk contact opnemen met een van de medewerkers van Bovis;
Een product of dienst bestellen;
Deelnemen aan een actie, spel of prijsvraag;
Deelnemen aan een sociale-media-activiteit met betrekking tot een Bovis aanbieding (door bijvoorbeeld op 'Vind ik leuk' of 'Delen' te klikken);
Tekstberichten (sms-berichten) aanvragen voor uw mobiele telefoon/apparaat;
Abonneren op een Bovis nieuwsbrief;
Aanmelden bij sociale media (bijvoorbeeld uw Facebook- of LinkedIn-account gebruiken om een account aan te maken of u aan te melden);
Cookies die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt;

Wanneer u te maken heeft met Bovis namens een zakelijke klant, leverancier of zakenpartner verwerken wij uw persoonsgevens voor de volgende doeleinden:

Het registreren van aankopen
Het leveren van diensten door Bovis
Het communiceren met Bovis
Het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden

Als u niet wilt dat Bovis de persoonsgegevens gebruikt die u niet zelf hebt doorgegeven, kunt u ons dit laten weten door contact met ons op te nemen via info@bo-vis.nl
Bovis zal persoonsgegevens alleen vrijgeven in overeenstemming met deze privacyverklaring en/of indien dit wettelijk is vereist.

Uw rechten
Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, hebt u redelijke toegang tot deze informatie, zodat we deze kunnen bijwerken, wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, verwijderen.
Wijzigingen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u ook doorgeven aan Bovis via info@bo-vis.nl

Meer informatie over het wijzigen van de cookie-instellingen in uw browser vindt u in de volgende lijst:

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies#w_cookie-settings
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://www.apple.com/safari/features.html#security

Op Bovis-pagina's kunnen ook Flash-cookies worden gebruikt. Flash-cookies kunt u verwijderen in de instellingen voor uw Flash Player. Afhankelijk van uw versie van Internet Explorer (of andere browser) en de gebruikte mediaspeler, kunt u de instellingen voor Flash-cookies in uw browser wijzigen. U kunt Flash-cookies ook instellen op de Adobe-website. Houd er rekening mee dat beperking van het gebruik van Flash-cookies gevolgen kan hebben voor de functies die u gebruikt.

Sociale media
Als u deelneemt aan forums via verschillende sociale media als Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, enzovoort, dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en).

Bovis is gebonden aan het privacy beleid van deze derden, en aan onze eigen huisregels voor sociale media en deze privacyverklaring. We raden u daarom aan de betreffende privacyverklaring, gebruiksovereenkomsten en verwante informatie door te nemen over het gebruik van uw persoonsgegevens in deze sociale-mediaomgevingen.

Links naar andere websites
Wanneer u de Bovis websites bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Bovis en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring of -beleid. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens in relatie tot deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van sites die geen eigendom van Bovis zijn en niet onder ons beheer vallen, noch voor het gebruik of het privacy beleid van die sites.
Cloud
Bovis kan uw persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat uw persoonsgegevens in opdracht van Bovis door een cloud serviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillende locaties over de hele wereld. .
Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Bovis maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers, en coderen bepaalde typen gegevens  financiële informatie en andere gevoelige gegevens.
Speciale informatie voor ouders
Hoewel Bovis-websites doorgaans niet bedoeld zijn voor kinderen jonger dan 16 jaar, is het Bovis-beleid om te voldoen aan de wetgeving wat betreft vereiste toestemming van een ouder of voogd voor het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van gegevens van kinderen.

Bovis raadt ouders ten zeerste aan de onlineactiviteiten van hun kinderen actief in de gaten te houden. Als u vermoedt dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, kunt u contact met ons opnemen via info@bo-vis.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
De diensten van Bovis zijn voortdurend in ontwikkeling en de vorm en aard van deze diensten kan van tijd tot tijd veranderen, zonder dat wij u hiervan vooraf in kennis stellen. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele herziende versies op onze websites.

We plaatsen een opvallende melding op onze pagina met de privacyverklaring om u te informeren over belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring, en geven boven aan de melding aan wanneer de verklaring de laatste keer is bijgewerkt. We raden u aan om de nieuwste versie regelmatig door te nemen.

De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht. Indien u niet instemt met de aangepaste verklaring, dient u uw voorkeuren te wijzigen of te overwegen de Bovis-pagina's niet langer te gebruiken. Door onze diensten te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziende privacyverklaring.

Contact opnemen
Neem contact met ons op via info@bo-vis.nl of ga naar onze contactpagina.